تبلیغات

تصویر ثابت

تصویر ثابت

تصویر ثابت

تصویر ثابت

سوالات پایه هفتم-پایه هشتم-پایه نهم (عرش) - مطالب اردیبهشت 1393
کانال تلگرام رسمی ما تبلیغات شما در این مکان
تمامی نمونه سوالات نوبت دوم برای پایه هفتم

هفتمی ها

تمامی نمونه سوالات نوبت دوم برای پایه هفتم

****با سرور اختصاصی****

نمونه سوال ریاضی نوبت دوم

  نمونه سوال1                               نمونه سوال2

  نمونه سوال3                               نمونه سوال4

  نمونه سوال5                               نمونه سوال6

  نمونه سوال7                               نمونه سوال8

  نمونه سوال9                               نمونه سوال10

                            نمونه سوال11                        نمونه سوال12

                      نمونه سوال13                              نمونه سوال 14

  

نمونه سوال15                               نمونه سوال 16

  

                                   نمونه سوال17                               

  


                                       نمونه سوال عربی نوبت دوم   

  نمونه سوال1                           نمونه سوال2

      

  نمونه سوال قرآن نوبت دوم

  نمونه سوال1                               نمونه سوال2

                            نمونه سوال مطالعات اجتماعی نوبت دوم

  نمونه سوال1                               نمونه سوال2

  نمونه سوال3                               نمونه سوال4

انشای فارسی

نمونه سوال1                               نمونه سوال 2

  

                                نمونه سوال3                             

  

املای فارسی

                              نمونه سوال1                             

 

نمونه سوالات پیام های آسمان پایه هفتم

نمونه سوال1                               نمونه سوال 2

  

نمونه سوال3

                                         

 نمونه سوالات علوم نوبت دوم

نمونه سوال1                               نمونه سوال 2

  

نمونه سوال3                               نمونه سوال 4

  

نمونه سوال5                               نمونه سوال 6

  دانلود جزوه های علوم

-----{علوم}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)نمونه سوالات ریاضی پایه هفتم

-----{ریاضی}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

هفتمی ها

تمامی نمونه سوالات ریاضی هفتم

ریــــــاضیات


آزمون گروهی فصل هشتم توان وجذر و ریشه

سوالات تکمیلی فصل هشتم توان وجذر و ریشه

آزمون ریاضی-نوبت دوم

آزمون پایانی فصل هشتم (ریاضی کامل طلایی)

آزمون پایانی فصل نهم (ریاضی کامل طلایی

آزمون پایانی فصل دهم (ریاضی کامل طلایی

آزمون پایانی فصل سوم (ریاضی کامل طلایی)

آزمون پایانی فصل ششم (ریاضی کامل طلایی)

آزمون پایانی فصل هفتم (ریاضی کامل طلایی

آزمون نوبت اول -مجتمع آموزشی امام خمینی ره بیشکک قرقیزستان

آزمون نوبت اول-مجتمع آموزشی امام صادق (ع) تاجیکستان 

آزمون پایانی فصل دوم (ریاضی کامل طلایی)  

سوالات ریاضی تیزهوشان

سوالات اعداد صحیح فرزانگان

سوالات ریاضی فرزانگان  

آزمون فصل هفتم (بردار و مختصات)

نمونه سوال تیزهوشان 

سوالات هندسه تیزهوشان  آذرماه 92

نمونه سوال نوبت اول هندسه

نمونه سوالات فصل سوم

آزمون فصل ششم (ب.م.م. و ک. م. م.)

آزمون تستی فصل ششم

ریاضی 21 دیماه 92

نکات ریاضی تیزهوشان

آزمون ریاضی

آزمون تشخیصی-طراح جلال علومی

آزمون ریاضی-طراح جلال علومی 

ریاضی دی 92

پاسخ ریاضی دی92

ریاضی 14 دیماه 92

ارزشیابی فصل دوم 

سنجش آبانماه هندسه

آزمون میان ترم آذرماه با پاسخ

پاسخ آزمون شماره 4 دیماه

آزمون ترم اول با پاسخ

سنجش یک مهرماه

پاسخ آزمون شماره 1 دیماه

پاسخ آزمون شماره 2 دیماه

پاسخ آزمون شماره 3 دیماه

نمونه آزمون شماره 9 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92

نمونه آزمون شماره 10 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92

آدینه 20 آذرماه 92

نمونه آزمون شماره 6 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92

نمونه آزمون شماره 7 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92

نمونه آزمون شماره 8 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92

نمونه آزمون شماره 3 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92

نمونه آزمون شماره 4 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92

نمونه آزمون شماره 5 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92

مبحث عبارت جبری

نمونه آزمون شماره 1 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92

نمونه آزمون شماره 2 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92

فصل سوم هندسه و استدلال

نمونه سوالات فصل یک و دو

نمونه سوالات تا فصل دوم

آزمون هندسه تنکابن با پاسخ تشریحی

فصل اول راهبردهای حل مسئله

فصل دوم اعداد صحیح

سری سوم فصل چهارم-جبر و معادله

سری اول فصل پنجم- سطح و حجم

سری چهارم فصل سوم هندسه و استدلال

سوالات فصل هندسه و استدلال

سری دوم فصل سوم (هندسه و استدلال)

سری دوم فصل چهارم-جبر و معادله

نوبت اول -فصل1 تا 5

فصل سوم (هندسه و استدلال)-1

فصل سوم (هندسه و استدلال)-2

سوالات مبحث راهبرد حل مساله

هندسه و استدلال

آزمون مستمر آبانماه با پاسخ

تمرینات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح 2

عددهای صحیح

جبر و معادله

فصل اول و دوم

تمرینات تکمیلی بخش معرفی اعداد صحیح

تمرینات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح1

فصل اول

تمرینات تکمیلی بخش معرفی اعداد صحیح

آزمون هفتگی(13-07-92)

سوالات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح

فصل اول

نمونه سوالات فصل اول

پرسش مستمر از فصل اول

فصل 1

فصل 1

مسائل تکمیلی الگوسازی

مسائل تکمیلی حل با زیر مسئله

مسائل تکمیلی راهبرد الگویابی

مسائل تکمیلی راهبرد حذف حالت های نامطلوب

مسائل تکمیلی راهبرد حل مسئله با رسم شکلپاورپینت تمامی دروس هفتم

-----{ریاضی}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

پاورپینت ریاضی

 مبحث اعداد صحیح 

فصل هشتم-توان و جذر (جذر و ریشه)

فصل هشتم-توان و جذر، ترتیب انجام عملیات ها (فعالیت ص 107)  

فصل هشتم-توان و جذر،ساده کردن عبارت های توان دار (فعالیت های ص 110 و 111) 

فصل هشتم-توان و جذر،تعریف توان(فعالیت ص 104) 

فصل هفتم-مختصات (ص 96-97) 

فصل هفتم-بردار انتقال 

فصل هفتمبردارهای مساوی و قرینه (ص 94

فصل هفتم-پاره خط جهت دار

فصل هندسه و استدلال،فعالیت های بخش رسم مثلث (ص 36 و 37) 

فصل هندسه و استدلال،روابط بین زاویه ها ص 33 تا 35 

فصل هندسه و استدلال،روابط بین پاره خط ها ص 30 تا 32

فصل هندسه و استدلال،تمرین صفحه 38 

مبحث معادله خط

فصل دوم 

فصل اول -حل مسئله با راهبرد رسم شکل

فصل اول-حل مسئله با راهبرد الگو سازی (جدول نظام دار)

فصل 2 -بخش معرفی عددهای علامت دار (ص 14 تا 16)

فصل 2 -بخش جمع و تفریق اعداد صحیح 2 (ص 20 و 21)

فصل 2 -بخش جمع و تفریق عددهای صحیح 1 (ص 17 تا 19)

فصل 2 -تمرین صفحه 22 (سوال 2 و4)

فصل 2 -بخش ضرب اعدادصحیح (فعالیت ص 23)

فصل 2 -ضرب دو عدد منفی (غیر مرتبط با تدریس کتاب-فقط جهت اطلاعات عمومی)

فصل پنجم (5) -بخش حجم و سطح ص 69 تا 71

فصل پنجم (5) -بخش مساحت جانبی و کل ص 66 تا 68

فصل پنجم (5) -بخش حجم های هندسی ص 60 تا 62

فصل چهارم -بخش معادله (فعالیت های ص 53 و 54)

فصل پنجم (5) -بخش محاسبه ی حجم های منشوری ص 63 تا 65

فصل چهارم -بخش الگوهای عددی ص 44 تا 46

فصل چهارم -بخش عبارت های جبری (ص47 و 48)

فصل سوم (3) -فعالیت های بخش رسم مثلث (ص 36 و 37)

فصل سوم (3) -تمرین ص 38

فصل سوم (3) -روابط بین زاویه ها ص 33 تا 35

فصل سوم (3) -روابط بین پاره خط ها ص 30 تا 32

فصل ششم _شمارنده ها و اعداد اول-بخش اعداد اول (ص 74 و 75)

فصل ششم _شمارنده ها و اعداد اول-بخش شمارنده های اول (ص 77 و 78)

فصل ششم _شمارنده ها و اعداد اول-بخش بزرگترین شمارنده ی مشترک (ص 80 و 81)

فصل ششم _شمارنده ها و اعداد اول-بخش کوچکترین مضرب مشترک (ص 83 و 84)

 تمرین های دوره ای 1 مربوط به صفحات 27 و 28 

فصل سوم (3) -فعالیت ص 40

ریاضی راهنمایی-باقی مانده در تقسیم ها

ریاضی -آموزش رسم

http://sakooyehaftom.blogfa.com

پاورپینت عربی وعلوم تجربی وزبان انگلیسی وقران در ادامه مطلب...

 روز بدون کیف و کتاب جایگزینی برای ابطال طرح تعطیلی پنج شنبه ها

بااینکه ماله دوهفته پیشه ولی جالبه.

لغو تعطیلی پنج شنبه ها و اعلام روز بدون کیف و کتاب از سوی وزیر آموزش و پرورش یکی از پر سروصدا ترین طرح های وزیر جدید آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید در سال گذشته بود.


ریاضی هشتم

-----{کتاب ها و اطلاعیه های موجود}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

یک فصل دیگر از کتاب ریاضی هشتم اومد این فصل جدید که فصل 9کتاب هست و اسمش هم دایره هاست یکی از مباحث جدید هست که برای اولین بار در هشتم خواهیم خواند.برای دانلود به ادامه ی مطلب بروید


برچسب ها ریاضی هشتم

فصل پنجم ریاضی هشتم(جبر و معادله)

-----{کتاب ها و اطلاعیه های موجود}-----(پایه هفتم و پایه هشتم و پایه نهم)

این هم از فصل پنجم ریاضی هشتم به اسم جبر و معادله یکی از مباحثی که تو هفتم باهاش آشنا شدیم و هنوز هم ول کنمون نیست برای دانلود به ادامه ی مطلب بروید .


برچسب ها عربی هشتم

رقص زندگی

گل رز زرد با قطره های شبنم yellow rose flower

رقص زندگی....

 

بگــــــــــــــذار زندگی ات سبك بال

 

بر گوشه های زمان بر قصد

 

همانند شبنمی بر انتهای یك برگ

 

زیبا نگاه كن

 

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زیبایی ها

 

جذب نگاه تو شوند...


http://shishomihaa.blogfa.com

 

برچسب ها رقص زندگیسوالات خرداد

سلا امروزباچندسوال خردادی ازهمه دروس درخدمت شماییم


نام :سوال

فامیلی:
خردادی

جنسیت فایل:pdf

وزن هنگام تولد:3مگابایت

محل سکونت :یک فایل فشرده

ادرس برای دریافت:ادامه مطلب

خوشبختی ....................

خوشبختی...........

                                                                                                                                    

خوشبختی همانجاست... 

درست پشت پنجره ی دلت...

.

.

تو فقط پنجره را باز کن... 

همین!

 


http://shishomihaa.blogfa.com
فرزند عصر رایانه

http://www.khavaranshop.com/   خرید پستی از خاوران شاپ

با هزار جور زبان رایانه بلد است کار کند،ولی نمی تواند درست و

حسابی با زبان مادری اش حرف بزند.

مبدأ تاریخ برای او رخدادهای مهم و سرنوشت ساز زندگی اش

مثل تعویض هارد،خرید سی دی گیم،دانلود و...به یاد می آورد و

عالم وجود بدون رایانه برایش بی معنی است.

تعداد کتاب هایش به سمت صفر و تعداد دیسک هایش به

سمت بی نهایت سیر می کند.

اگر به او کیسه آشغال بدهید،در به در دنبال«Recycle bin»می گردد.

در صورت خواندن کتاب درسی،هر چند دقیقه یک بار،دنبال 

کلمه«save»میگردد تا اطلاعاتش را ذخیره کند،مبادا از بین برود!

در صورت خواندن مجله،برای ورق زدن،دنبال دکمه«next page»می گردد.

می تواند تا تمام شدن عمر کره زمین درباره بانک های اطلاعاتی

که ذخیره کرده است حرف بزند،

ولی از انجام یک سلام و علیک ساده عاجز است.